CHCNAV i93

Топ-моделът CHCNAV i93 обединява ведно последните постижения на ГНСС и инерциалните технологии с двойна камера за визуално позициониране, трасиране и 3D моделиране. Умна система за управление на захранването позволява до 34 часа измервания като мрежов RTK роувър без зареждане.

CHCNAV i93

Основни характеристики

ГНСС приемникът е с 1408 канала за следене на сигналите от гражданския спектър на всички системи, с помощта на собствената iStar технология.

Визуалните RTK измервания с i93 съчетават ГНСС и инерциален сензор с дигитална камера за осъществяване на хибридна фотограметрична технология, позволяваща геодезическо 3D позициониране за броени секунди. Така се дава възможност за определяне на точки:

 • достъпът до които е невъзможен или трудно осъществим;
 • където спътниковите сигнали са блокирани от препятствия.

Визуалното трасиране е несравнимо по-удобно и може да се прилага както за точки и линии, така и за обекти от CAD файлове.

Последващата фотограметрична обработка позволява генерирането на 3D модели на отделни обекти, както и допълването на облаци, получени чрез снимане от въздуха.


CHCNAV i90

CHCNAV i90 е интегриран IMU-ГНСС приемник от най-висок клас. Съчетава високоточното мултисистемно и мултичестотно позициониране с възможността за гъвкаво свързване на получаваните резултати с геодезически точки и други обекти от местността благодарение на инерциален сензор.

CHCNAV i90

Основни характеристики

С архитектура на смарт антена, i90 е многофункционално ГНСС устройство, с възможности да се прилага като:

 • Мрежов RTK роувър, приемащ корекции чрез мобилна интернет свързаност, осигурявана от вградения 4G модем или този на сдвоено външно устройство;
 • RTK роувър, поддържан от базова станция посредством UHF радиообмен, осъществяван с участието на вградения Rx/Tx радиомодем;
 • RTK базова станция, разпространяваща корекции с помощта на вградения Rx/Tx радиомодем, или на външно устройство;
 • Приемник, участващ в статични измервания, целящи постигането на най-висока точност.

Инерциалният сензор (IMU) позволява щокът да се отклонява значително от отвесната линия по време на измерванията, чрез което се постигат значитени преимущества по време на работата на терена.

Смарт антената се предлага в два варианта: i90 и i90 Pro. Наред със стандартните възможности за модела, i90 Pro позволява следенето на допълнителни сигнали от ГНСС GLONASS и Galileo, а също и на спътниковите RTX корекции.


CHCNAV i89

Компактният ГНСС приемник i89 Visual IMU-RTK разполага с 1408 приемателни канали, позволяващи следенето на сигнали от всички спътникови системи и обработката им с помощта на усъвършенстваните алгоритми за моделиране на йоносферната рефракция, заложени в софтуерното приложение iStar2.0. С технологията Auto-IMU се елиминира необходимостта от ръчна инициализация на инерциалния сензор, което допълнително повишава ефективността на работата на терена. Въпреки че тежи едва 750 g, приемникът разполага с батерия за 16.5 часа работа.

CHCMAV i89

Визуалнoтo позициониране и трасиране се осъществява благодарение на тясната интеграция на ГНСС, IMU и визуалните сензори, която се постига благодарение на:

 • Мощния 1.5 GHz процесор;
 • Адаптивната 5.8 GHz Wi-Fi комуникация с контролера;
 • Технологията VPT (Visual Pole Tip).

Точността на визуалните измервания се осигурява от двете висококачествени камери, с които случаите на неуспешно измерени точки намаляват значително.

Инерциалният сензор с честота 200 MHz позволява отпадането на ръчната иницаилзация и запазването на точността в рамките на 3 cm при наклон на щока до 60 градуса.

3D моделирането е приложимо както самостоятелно с i89 – напр. за заснемане на фасади, така и в комбинация с данни от заснемане от въздуха. Извършва се с помощта на стандартните продукти за предназначени за тази цел.


CHCNAV i83

Компактната IMU-ГНСС смарт-антена CHCNAV i83 разполага с невероятните 1408 (хиляда четиристотин и осем) приемателни канала, акумулаторна батерия за 18 часа непрекъсната работа и цветен дисплей за следене на моментното състояние на уреда.

CHCNAV i83

Основни характеристики

Благодарение на най-новата iStar технология, с i83 е възможно:

 • Следенето на 21 честоти, излъчвани от спътниците от всички системи;
 • Започването на измерванията едва 30 секунди след включване на приемника.

Интегрираният инерциален сензор (IMU) позволява измерванията с наклонен щок да се извършват лесно, практически без загуба на точност и без предварителна подготовка или действия, изискващи допълнително време и умения – настройки, калибровки и пр.

Несменяемата 9600 mAh Li-Ion батерия осигурява не само дълговременна безпроблемна работа на приемника в движение, но и 9-часовото му ползване в качеството на базова станция без външни източници на захранване.

Цветният 1.1″ OLED дисплей позволява визуализирането на най-важните текущи данни за измерванията и състоянието на приемника, както и за контрол на повечето настройки.


CHCNAV i73+

Миниатюрният CHCNAV i73+ е IMU-RTK приемник, в който комфортната лекота се съчетава с широките възможности на уред от висок клас. Разполага с вграден предавателно-приемателене UHF радиомодем, благодарение на който може да служи като RTK роувър, а също и за базова станция.

CHCNAV i73+

Основни характеристики

Лека и компактна, смарт-антената i73+ позволява:

 • Измервания с наклонен щок, които не се нуждаят от специална подготовка, освен кратко калибриране, извършвано на място за не повече от 3 секунди.
 • Високоточно координиране и трасиране с корекции от VRS мрежи или собствени базови станции.

Освен това, приемникът i73+:

 • Поддържа всички видове безжични комуникации за максимално улеснен достъп до ресурсите му.
 • С единствения си USB-C порт позволява обмен на данни и зареждане на вътрешния акумулатор.
 • С несменяемата си Li-Ion батерия осигурява полева работа с продължителност над един работен ден.


Trimble R580 / R2

ГНСС приемниците Trimble R580 и R2 са професионални решения за геопространствени приложения, адаптивни в извънредно широки граници по отношение на следените спътници, източниците на корекции и постиганата точност. С тях работата е възможна при всякакви обстоятелства и навсякъде.

Trimble R580 / R2

Основни характеристики

 • Сдвояват се със смартфони, таблети и други устройства за събиране на данни, с инсталиран геодезически или ГИС софтуер на Trimble.
 • Приемат сигнали на различни честоти, от множество спътникови системи.
 • Моогат да си служат с корекции от спътници (RTX) и наземни източници – наземни станции и мрежи, чрез клетъчни комуникации или по радиото – в UHF диапазона.
 • Имат гъвкави възможности за избор на конфигурация и точност – от субсантиметровия до метровия порядък.
 • Компактни, интегрирани, лесни за обслужване и високо производителни.

Trimble Catalyst

Trimble Catalyst е софтуерен ГНСС приемник, в който единственото специализирано оборудване е антената DA2, свързваща се безжично към таблет или смартфон с операционна система Android или iOS. Софтуерът Catalyst се инсталира на тази платформа и се активира чрез избран абонаментен план (1) само в периодите, когато трябва да се извършват теренни измервания – за един месец или определен брой предплатени часове, и (2) с необходимата точност – от сантиметрова до субметрова, осигурявана с помощта на RTX корекции. Благодарение на това се избягват значителните инвестиции за добиване на оборудване и се оптимизират текущите разходи.

Trimble DA2 Catalyst

Основни характеристики

 • DA2 антена с интегрирана електроника и Trimble ProPoint технология за позициониране.
 • Софтуерен ГНСС приемник, инсталиран на собствена Android или iOS платформа – смартфон или таблет.
 • Мултисистемен, мултичестотен, с избираема точност – от сантиметрова до субметрова, в зависимост от избрания абонаментен план.
 • Работи със спътникови RTX корекции – според абонаментния план, и с RTCM корекции от VRS мрежи.
 • Безжично свързване на антената DA2 със смартфона или таблета.
  Лек и здрав, захранван през USB от външен източник.
 • Гъвкави възможности за монтиране към щок и закрепване на DA2 към смартфон или таблет.
 • Приложен софтуер Trimble Penmap, TerraFlex или друг по избор.

Благодарение на тези характеристики се избягват значителните инвестиции за добиване на оборудване и се оптимизират текущите разходи.

Свързани рубрики