„Българска геоинформационна компания“ е основана през 2000 г., като дружество с ограничена отговорност (ООД) за консултантска, маркетингова и търговска дейност в областта на съвременните геодезически и геоинформационни технологии.

www.geoinformation.bg

Дружеството предлага на Българския пазар продукти и решения на Trimble и CHCNAV – едни от най-големите световни производители на геопространствени технологии за индустрията, на Guideline Geo (Швеция) – създатели на съвременни решения за геофизични проучвания, популярни с търговските марки MALA и ABEM. Партньор е също на SECO – инструменти и принадлежности за строителство и геодезия, Spectra Precision – оптични и лазерни инструменти, KOISS –лазерни инструменти и други производители.

„Българска геоинформационна компания“ ООД предоставя геодезически инструменти под наем, както и геофизични уреди (георадари) заедно с квалифициран за работа с тях персонал.

„Българска геоинформационна компания“ ООД провежда специализирани обучения и консултации за работа с нови и намиращи се в експлоатация инструменти, системи и софтуерни продукти.

Сред нашите клиенти са Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, изпълнителни агенции и други органи на държавната власт, Столична община, Областна управа Варна и редица общински и областни администрации, строителни и геодезически фирми, държавни горски и ловни стопанства, районни дирекции по горите и природни паркове, земеделски производители от цялата страна, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Лесотехнически университет, Нов български университет, институти на БАН и други академични организации, „Мини Марица-Изток“ ЕАД, „Елаците Мед“ АД, „Електроразпределителни мрежи – Запад“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, В и К дружества и фирми с предмет на дейност в областта на строителството и инфраструктурата.