Мобилни приложения

Trimble Penmap
Trimble TerraFlex
CHCNAV LandStar 8
TopoLynx topoXpress

Penmap

Trimble® Penmap е приложение за геодезически измервания, кадастрално заснемане и събиране на ГИС данни с висока точност. Чрез достъпни абонаментни планове, то е предназначено е да осигури на професионалните геодезисти комфорт и увереност в периодите на полска работа.

TerraFlex

Софтуерът Trimble® TerraFlex™ е лесно за усвояване и ползване мобилно ГИС приложение за събиране на теренни данни, базирано на облачнии технологии. Поддържа дигитални форми за въвеждане на позиционни и атрибутни данни и инструменти за гъвкаво възлагане на задачи на теренните екипи и обмен на данни с офиса.

LandStar 8

CHCNAV LandStar 8 е мобилен софтуер за геодезически измервания и картиране, предназначен за инсталиране на платформи с операционна система Android. С интуитивен графичен потребителски интерфейс, различни възможности за позициониране, трасиране и методи за комуникация, то осигуряват висока продуктивност на полевата работа.

topoXpress

topoXpress е приложение с геодезическа и ГИС функционалност, предназначено за работа на терен и обработка на данните в офиса. С интуитивен потребителски интерфейс, то предлага достъп до облачни услуги, възможности за тематично картиране, геодезическо позициониране и трасиране, COGO функции и „умни“ форми за данни, за различни видове плафторми.

Офис приложения

CHCNAV CGO2
CHCNAV CPS

Последваща обработка на измервания

CHCNAV CGO2 е софтуерен продукт, предназначен за редактиране и анализ на ГНСС измервания. Може да се конфигурира с опции за обработка на статични данни, преизчисление на резултати, получени в реално вереме, пътно проектиране и работа с дронове.

Управление на ГНСС мрежи

Сървърният софтуерен пакет CHCNAV CPS е предназначен за управление на перманентни ГНСС мрежи с регионален и национален обхват. Обединява възможности за генериране на RTK корекции, мониторинг на базовите станции в мрежата, поддържане на различни абонаментни планове и клиентска база данни.