„Българска геоинформационна компания“ предлага различни видове сервизно обслужване на геодезическо оборудване, доставени от дружеството или от трети страни.

Извършва безплатна гаранционна поддръжка и ремонт в гаранционния срок на всички видове оборудване, доставено от дружеството.

Приема за извънгаранционно обслужване и ремонти оборудване на Trimble, CHCNAV и други производители, с които дружеството работи, стига да са налични съответните части и консумативи.

За времето на сервизното обслужване, дружеството може да предоставя временно заместващи инструменти от подобен тип.

Извършва периодическите проверки и юстиране с издаване на сертификат на всички видове тотални станции, теодолити и оптични нивелири. Цени (без ДДС):

  • Тотална станция – 200 лв;
  • Нивелир – 80 лв.

По заявка на потебителя, извършва диагностика и профилактика на различни видове геодезически инструменти и системи.