“Българска геоинформационна компания” ООД разработва за своите клиенти ГИС платформи с различни възможности и приложения.

Такъв тип платформи дават възможност за лесен и бърз достъп до информация от всяка точка на света. Масивите ви от данни могат да бъдат разпределени в различни слоеве, които да включвате или изключване, наслагвайки ги един върху друг, или опростявайки изгледа за най-добро онагледяване на целта.

Могат да се добавят всякакви инструменти за селектиране, измерване на площни, линейни или точнови обекти, атрибутна информация – снимки, детайли, пояснения и много други.

При разработване на мобилно приложение, всеки потребител с достъп до системата би могъл в реално време да ъпдейтва информация от собственото си мобилно устройство. Тя (информацията) може да бъде подредена и систематизираня чрез използването на различните атрибути и инструменти.

Една от отворените за потребители ГИС системи, разработена от нас е тази на WWF – световен фонд за дивата природа, касаеща старите гори в България. Можете да я разгледате тук:

https://gis.wwf.bg/