„Българска геоинформационна компания“ ООД извършва проучвания с георадар по заявка на потребителя.

Вид услуга Цена
Проучване без последваща обработка на данните В зависимост от спецификата на проучването, очакванните резултати и терена
Проучване с последваща обработка на данните В зависимост от спецификата на проучването, очакванните резултати и терена
Консултации По договаряне

Заявка за пручване с георадар се изготвя съгласно образеца по-долу и се изпраща на адрес office@geoinformation.bg.