Смарт антени

Смарт антените са интегрирани ГНСС устройства, които включват в състава си:

 • ГНСС антена;
 • ГНСС приемник;
 • Комуникации;
 • Захранване;
 • Потребителски нтерфейс.

В масовата практика смарт антените са се наложили като оптимална архитектура за подвижни приемници, ползващи корекционни сигнали от спътници, базови станции или мрежи. В типичния случай управлението им се извършва чрез безжична комуникация с контролер, таблет или друго мобилно устройство.

Към смарт антените


Ръчни устройства и контролери

Nomad 5
Контролер HCE600

Ръчните устройства (handhelds) са портативни платформи с операционна система, предназначени за ГНСС позициониране с точност в широки граници – сантиметрова, дециметрова, субметрова.

Въпреки че са напълно интегрирани, с тях може да се управляват също външни ГНСС приемници (смарт антени и пр.), с които се установява безжична комуникация.

Контролерите са ръчни устройства, оптимизирани за изпълнение на последната задача.

Към ръчните устройства и контролерите


Таблети

Докато ръчните устройства са базирани на платформи с архитектура подобна на смартфон, таблетите предлагат значително по-високи възможности: голям дисплей, мощен процесор, много памет.

Същевременно, те са предназначени за работа на терена, конструкцията им е здрава, устойчива на удари, с висок IP фактор, а акумулаторните им батерии издържат целодневна работа без презареждане.

Към таблетите


Рефрентни станции и сензори

Алтернатива на смарт-антените са конфигурациите, в които ГНСС приемниците са в отделен конструктивен блок от антените и се свързват с тях посредством коаксиален кабел.

Те намират приложение в следните случаи:

 • Оборудване на постоянни или дълговременни референтни (базови) станции – самостоятелни или в състава на инфраструктурни ГНСС мрежи и мрежи за мониторинг на динамични процеси;
 • В интегрирани системи, които включват сензори за наблюдение, заснемане или регистрация на различни характеристики на заобикалящите обекти и явления – в мобилното 3D картиране, хидрографията и различни видове проучвания;
 • Във високотехнологични индустриални приложения, изискващи високоточно позициониране и ориентация – оправление на машини, роботика и много други.

Към референтните станции и сензорите


Антени

ГНСС антените са предназначени за приемане, филтриране и усилване на спътниковите сигнали.

Представляват част от ГНСС конфигурациите с отделни приемници или сензори. Често са допълнителна опция на смарт антените, таблетите и ръчните устройства, предназначена за постигане на пълните им възможности за производителност и точност.

Към ГНСС антените


Софтуер

Специализираните софтуерни приложения, с чиято помощ се осъществяват на праткика ГНСС технологиите са няколко вида:

 • Мобилни приложения. Инсталират се на контролери, таблети или други видове ръчни устройства. Служат за управление на измерванията по време на теренната работа.
 • Приложения за последваща обработка на измерванията. Инсталират се най-често на персонални компютри или лаптопи и поддържат операциите с натрупаните данни след постъпването им в офиса.
 • Софтуерни системи за управление на ГНСС мрежи. Служат за управление и обработка на данните в постоянно действащи ГНСС мрежи с различно предназначение: ГНСС инфраструктура, мониторинг на динамични процеси и обекти.

Към специализираните софтуерни приложения


Корекции

Корекциите, приемани чрез клетъчни комуникации или спътникови сигнали са препоставка за успешна работа в реално време (RTK). Аналогично, суровите измерванията от базови станции са необходими за позициониране с последваща обработка. Двата вида данни стигат до потребителите чрез услуги, предлагани от инфраструктурни ГНСС мрежи с местно, регионално или глобално покритие.

Към източниците на ГНСС корекции и базови данни