За хидрографски измервания и хидрологически изследвания във вътрешни водни басейни, реки и крайбрежни райони се прилагат специализирани сензори – еднолъчеви и многолъчеви ехолоти, акустични доплерови системи и др., инсталирани на безпилотни лодки. Освен корпус и задвижване, тези лодки включват оборудване за навигация, управление, комуникация и прецизно позициониране, както и със ситеми за сигурност.

В съответствие със специфичните изисквания на батиметрията и проучванията на динамиката и други характеристики на водните маси, CHCNAV предлага различни видове безпилотни лодки:

  • Apache 6, оборудвана с многолъчев ехолот за 3D моделиране и прецизна хидрография;
  • Apache 4, предназначена за хидрологични изследвания, с възможност за инсталиране на специализирани сензори по избор на потребителя;
  • Apache 3, с еднолъчев ехолот на борда, подходяща за различни видове плитководни батиметрични приложения.

Apache 6

Apache 6

Безпилотната лодка Apache 6 е съвременно решение с многолъчев ехолот от най-висок клас, предназначено за хидрография, батиметрия и 3D моделиране на вътрешни водни басейни, реки, морски крайбрежия и прилежащия им терен.

Apache 4

Apache 4

Apache 4 е безпилотна хидрологична лодка, предназначена за работа с най-разпространените на пазара акустични доплерови системи за профилиране на течения (ADCP). С плитко газене, високоточна навигация и възможност за устойчиво стоене на място, тя е подходяща за измерване на скоростта на водни течения и обеми, преминаващи през зададени сечения. Лесно преносима, лодката позволява достигането на района на мисията с обикновено превозно средство.

Apache 3

Apache 3

Apache 3 е безпилотна хидрографска лодка с плитко газене и еднолъчев ехолот. Лесно преносима, но съоръжена с оборудване за позициониране, навигация и безопасност от най-висок клас, тя е предназначена за батиметрични измервания в езера, реки, вътрешни водни басейни и крайбрежни райони.