DG613, DG613G, DG813

Тръбните лазери Spectra Precision DG613 и DG813 са предназначени да удовлетворят най-високите стандарти за полагане на тръбопроводи с различно предназначение. Уредите DG613 се предлагат в две модификации – с червен лазер и със зелен лазер, DG613G.

С автоматично надлъжно хоризонтиране, компенсация на наклона по напречната ос и температурна компенсация, те осигуряват точност 1.5 mm на разстояние 30 m в рамките на целия им обхват:

 • по наклон – от -12% до +40%;
 • по разстояние – от 1.2 до 150 m.

С устройството за дистанционно управление RC803 се осигурява комуникация над и във тръбата, на разстояние съответно до 130 m – по радиото и до 150 m с инфрачервени лъчи.

Захранването се осъществява от NiMH акумулаторна батерия с висок капацитет, 10000 mAh, осигуряваща 40-часова работа на уредите с червен лазер – DG613 и DG813, и 30 часа на DG613G – със зелен лазер.


DG613 / DG613G
DG813

Приложение

Наред с обичайните възможности, тръбните лазери DG613 и DG813 предлагат следните усъвършенствани функции, които правят работата с тях по-точна и лесна:

 • Line-Set/Check – отклонява лазерния лъч нагоре, извън изкопа, с цел посоката към следващата шахта да бъде маркирана с подходящ наземен знак. Така се избягва отместването на багера когато наклонът на полагания тръбопровод се проверява.
 • Line Scan – позволява на лазерния лъч да се движи бързо наляво и надясно и да бъде спрян върху целта с помощта на дистанционното управление.
 • Line Alert – предупреждение за опретора в случаите, когато се установят отконения от зададения наклон. С това се избягват скъпо струващи грешки и повторения, които могат да възникнат в условията на вибрации или повишена влажност.

Тръбните лазери DG613 и DG813 могат да се използват за полагане и контрол на тръби от всякакъв размер – от 150 mm нагоре, със следните приложения:

 • Монтаж на гравитачни канализации.
 • Канализации за отвеждане на дъждовни води.
 • Плагане на тръбопроводи.
 • За работа във и върху тръбите.

Освен това, с помощното устройство SF803, което е част от комплекта, тръбният лазер DG813 позволява автоматично откриване и подравняване на лазерните лъчи, както и изчисляването на наклона им. За тази цел са на разположение следните допълнителни функции:

 • Spot Align – за автоматично подравняване на DG813 към центъра на SF803 – когато е в тръбата, или към посоката към шахтата – когато е разположен върху тръбата.
 • Spot Match – ефективен инструмент за проверка дали наклонът на тръбата, която се инсталира е правилният, за установяване на наклона на тръби от съществуващи мрежи, или за изчисляване на наклона между шахти.
 • SpotLok – използва се за задаване на стръмни наклони или за фиксиране на лъча в желаното положение в случаите, когато може да бъде отклонен, напр. при изграждане на фотоволтаични паркове.
 • Spot Search – за ръчно локализиране на лъча на дълги разстояния извън изкопа.

С това към възможностите на DG813 се добавят следните допълнителни приложения:

 • Прокопаване на тунели.
 • Приложения в стръмни планински райони;
 • Инсталиране на соларни паркове.