Всички професионални ГНСС приложения се осъществяват с помощта на корекции, с които се уточняват резултатите от спътниковото позициониране до постигане на необходимите качествени показатели.

Благодарение на ГНСС корекциите отпада необходимостта от референтни станции, които всеки потребител трябва да създава и поддържа по време на измерванията. Вместо тях се ползват услугите на инфраструктурни ГНСС мрежи с национален или по-широк обхват, които функционират денонощно и целогодишно. Продуктите им са сертифицирани за надеждност и качество в рамките на страната и Европейския съюз.

Корекциите се разпространяват въз основа на абонаментни планове, чрез клетъчни комуникации или спътникови сигнали.

  • В първия случай е достатъчно да се осигури досъп до интернет на ползваното ГНСС оборудване.
  • За да се ползват спътникови корекции е необходимо потребителското ГНСС оборудване да бъде в състояние да ги декодира от приеманите сигнали.


Най-популярни са корекциите, генерирани от инфраструктурни ГНСС мрежи с национален обхват. Достъпът до тях се осъществява чрез мобилна интернет свързаност – с GSM модем или обикновен смартфон. Такава е мрежата Иокто, към която води бутонът по-долу.

Към абонаментните планове за ГНСС корекции от мрежата Иокто:


Спътниковите корекции, наричани още L-band корекции – защото се разпространяват на честотите на системата GPS, осигуряват обслужване, напълно независимо от клетъчното покритие. Достъпът до тях е възможен за повечето модели ГНСС приемници от висок и среден клас, без да са необходими допълнителни устройства.

Най-разпространени са услугите, предлагани от системата RTX, известни като RTX корекции. За информация за абонаментните планове на RTX, натиснете бутона по-долу.

Към услугите и абонаментните планове на RTX:


Услуги за ГНСС позиционирането се предлагат традиционно от глобалната система OmniSTAR. Достъп до ресурсите й позволяват повечето модели потребителско ГНСС оборудване от среден и висок клас. За информация за абонаментните планове на RTX, натиснете бутона по-долу.

Към услугите и абонаментните планове на OmniSTAR: