Линейните и точковите лазери са уреди за интериорни приложения, в промишленото и гражданското строителство. Служат за осигуряване на изходни равнища и отвесни линии, с помощта на точки, линии или комбинации от тях, в червен или зелен цвят.

LT20 / LT20G

Линейни лазери LT20, LT20G

Уредите LT20 и LT20G са предназначени да създават две перпендикулярни линии – една хоризонтална и една вертикална, които се проектират върху повърхността на обектите.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране.
 • Oбхват 30 m.
 • Точност 3 mm на разстояние 10 m.
 • Режими на работа: Излъчване на ярка хоризонтална и/или отвесна линия.
 • LT20: излъчване с червен цвят, за по-продължителна работа; LT20G: излъчване в зелен цвят, за постигане на максимална видимост, дори на светло.
 • Захранване: батерии АА – 4 бр., за непрекъсната работа до 20 часа.

С приспособления за монтиране към различни предмети, линейните лазери LT20 и LT20G позволяват удобното задаване на хоризонтални и вертикални линии за подравняване на облицовки, настилки, окачени тавани и други елементи от интериора.

LT20 с линии
LT20G с линии
ML-180G

Линеен лазер ML-180G

Линейният лазер KOISS ML-180G е предназначен да излъчва две перпендикулярни линии с обхват 180° – една хоризонтална и една вертикална, които се проектират върху повърхността на обектите.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране, ±3°.
 • Oбхват 20 m, с лазерен приемник – до 100 m.
 • Точност 1 mm на разстояние 10 m.
 • Режими на работа: Излъчване на ярка хоризонтална и/или отвесна линия.
 • Цвят на излъчването – зелен, за постигане на максимална видимост, дори на светло.
 • Захранване: батерии АА – 4 бр.

С приспособления за монтиране към различни предмети, линейният лазер ML-180G позволява удобното задаване на хоризонтални и вертикални линии за подравняване на облицовки, настилки, окачени тавани и други елементи от интериора.

LP51 / LP51G

Точкови лазери LP51, LP51G

Точковите лазери LP51 и LP51G служат за подравляване и отвесиране на различни елементи от проекта на интериора, в т.ч. окабеляване, прокарване на тръби и пр. Позволяват на сам човек да прехвърля точки от пода на тавана или между стените без затруднения.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране.
 • Oбхват 30 m.
 • Точност 3 mm на разстояние 10 m.
 • Брой на създаваните точки – 5: нагоре, надолу, наляво, надясно и напред.
 • LP51: излъчва в червен цвят, за по-продължителна работа; LP51G: излъчва в зелен цвят, за постигане на максимална видимост, дори на светло.
 • Захранване: батерии АА – 2 бр., за непрекъсната работа на LP51 до 20 часа, а на LP51G – до 10 часа.

Комплектувани са с U-образни стойки за монтиране към различни предмети и мишени за точките, получавани с помощта на лазерните лъчи.

LP51 с точки
LP51G с точки

LT52R / LT52G

Линейни и точкови лазери LT52R, LT52G

Уредите LT52R и LT52G са комбинация от точков и линеен лазер за удобна и ефективна работа в интериорни условия и на открито – с помощта на лазерен приемник.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране.
 • Oбхват: за линии – 30 m, за точки – 60 m; с лазерен приемник HR1220 – 85 m.
 • Точност 2.5 mm на разстояние 15 m.
 • Излъчва хоризонтална и вертикална линия. Брой на създаваните точки, в т.ч. пресичания на линии – 6.
 • LT52R: излъчва в червен цвят, за по-продължителна работа; LT52G: излъчва в зелен цвят, за постигане на максимална видимост.
 • Захранване: Li-Ion акумулаторна батерия, за непрекъсната работа до 40 часа – за точки, и до 17 часа – за линии.

Комплектувани са с магнитна стойка за монтиране към различни предмети и мишени за точките, получавани с помощта на лазерните лъчи.

LT52R с линии и точки

LT52G с линии и точки
KL-90G

Линеен и точков лазер KL-90G

Уредът KOISS KL-90G генерира ярки лазерни лъчи, които се проектират на стени и други близки обекти. Излъчват се една хоризонтална и една или две вертикални линии, както и точки – една по отвесната линия надолу, а останалите – там, където се пресичат излъчените линии, през 90°.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране, ±3°.
 • Повдигателни винтове за проблизително подравняване – когато не е поставен върху статив.
 • Хоризонтално насочване с микрометричен винт.
 • Oбхват 10 m.
 • Точност 1.5 mm на разстояние 7 m.
 • Проекционен ъгъл: 110°.
 • Цвят на излъчването – зелен, 515 nm, за постигане на максимална видимост, дори на светло.
 • Захранване: Li-Ion батерии, за 2 x 4 часа непрекъсната работа.

Инструментът е предназначен за интериорно строителство, декорации, мраморни, дървени и други облицовки, водопровод, климатизация и различни други
дейности.

LT56 / LT56G

3 x 360 лазери LT56, LT58G

Уредите LT56 и LT56G са комбинация от точков лазер и три линейни 360° лазери за удобна и ефективна работа в интериорни условия и на открито, с помощта на лазерен приемник.

Основни характеристики:

 • Автоматично хоризонтиране.
 • Oбхват: LT56 – 25 m, LT56G – 30 m; с лазерен приемник HR1220 – 85 m.
 • Точност 2.5 mm на разстояние 15 m.
 • Излъчват една хоризонтална и две вертикални 360-градусови линии. Брой на създаваните точки, в т.ч. пресичания на линии – 6.
 • LT56: излъчва в червен цвят, за по-продължителна работа; LT56G: излъчва в зелен цвят, за постигане на максимална видимост.
 • Захранване: Li-Ion акумулаторна батерия, за непрекъсната работа до 45 часа – за LT56, и до 25 часа – за LT56G.

Комплектувани са с приспособления за монтиране към различни предмети и мишени за точките, получавани с помощта на лазерните лъчи.

LT56 с линии
LT58G с линии