Специализирани професионални консултации се предоставят по заявка от квалифицирани специалисти в областта на геодезията и геопространствените технологии.

Консултациите могат да бъдат индивидуални или групови, по различни предварително съгласувани теми като:

  • Приложение на ГНСС технологиите кадастъра, строителството, следенето на движението на земни маси и инженерни конструкции и др.;
  • Геодезически координатни и височинни системи и трансформациите между тях;
  • Мобилни 3D технологии за картиране и приложението им;
  • Съвременни техологии за хидрографски и батиметрични технологии;
  • Георадари и приложението им;
  • Приложение на географски информационни системи.

Заявките за консултации се изпращат на адрес: office@geoinformation.bg, или на телефон 0888220391.