Основна част от продуктовата листа на компанията за геофизични технологии Guideline Geo заемат георадарите, предлагани от Malå – водещ световен производител, базиран в Швеция. В листата са включени няколко типа системи, отличаващи се по своето устройство и предназначение: Easy Locator, Ground Explorer, Professional Explorer, Concrete Explorer, MIRA.

EL Core с ГНСС приемник
EL WideRange

Malå Easy Locator

Най-широко приложение намират георадарите от серията Easy Locator (EL), специализирани за локализиране на подземна инфраструктура. В продуктите от този тип е приложена оригиналната технология Malå HDR, която дава възможност за постигане на оптимални резултати за сметка на редуцирането на случайния шум на измерванията и увеличаване на дълбочината на проникване.

Серията Malå Easy Locator е представена с два продукта:

  • Easy Locator Core – максимално приближен към практическите нужди георадар, предлагащ комфорта на работата без кабели, с безжична комуникация между елементите на системата.
  • Easy Locator WideRange – система с двойна антена за проучване на подземни обекти, намиращи се на различни дълбочини.
GX с антена 160 MHz

Malå Ground Explorer

Значително по-широки са възможностите на георадарите от серията Ground Explorer (GX), в които също е приложена технологията HDR, но се предлагат екранирани антени в честотната гама от 80 до 750 MHz. С тяхна помощ се постига различна дълбочина на проникване и резолюция, подходящи за археологични, геоложки, геотехнически, хидрологични, инфраструктурни и други видове проучвания.

GeoDrone 80

Malå GeoDrone 80

Антените с HDR технология се прилагат успешно за дистанционни георадарни проучвания, извършвани с помощта на системата Malå GeoDrone 80. Изградена е от антена с честота 80 MHz, пригодена за носене от нисколетящо безпилотно средство (дрон).

ProEx с количка RTC

Malå Professional Explorer

Професионалните георадари ProEx са с гъвкави възможности за конфигуриране на системи с екранирани и неекранирани антени с различни електрически и геометрични характеристики, а затова – с най-широк приложен спектър: за дълбочинно проучване на земните пластове, от повърхността на земята, с помощта на сондажни отверстия, или чрез томографски методи.

22-канална система MIRA HDR

Malå MIRA

Системите за 3D подземно сканиране MIRA представяват матрица от свързани антени. Осигуряват висока производителност, защото позволяват проучването на ивица от терена с ширина в зависимост от броя на каналите, на всеки от които съответстват отделна предавателна и приемателна антена.


Malå CX

Malå Concrete Explorer

Специализиран клон в серията ProEx са високочестотните ръчни георадари Concrete Explorer (CX), предназначени за изследване на качеството на бетони и други строителни изделия.

Софтуер Malå Vision

Софтуерни приложения

Обработката на данните, събирани с георадари се извършава в реално време или след приключване на теренната работа. За тази цел се използват различни софтуерни приложения, чийто избор зависи от спецификата на изпълняваните задачи.


Публикации

Световен ден на географските информационни системи, 16.11.2022 г., София, ГИС Алианс