Ъгломерните инструменти и нивелирите, предлагани тук намират широко приложение в геодезическите работи и строителството: от снимките и трасирането до мониторинга на динамични процеси – свличания на земни маси, слягания и деформации на инженерни съоръжения.

Тотални станции и теодолити

Безрефлекторните тотални станции задават съвременните стандарти в геодезическите работи.

Дигиталните теодолити се използват в строителството и приложните геодезически работи.

Нивелири

Дигиталните нивелири от серията DL са компактни съвременни уреди, а работата с тях се усвоява с лекота. Отпадат грешките от отчитане по латата и необходимостта резултатите да се записват и пресмятат в карнети.

Класическите технически нивелири са надежден спътник на геодезиста и строителя, приложим на всяка площадка или обект. Малки, леки и евтини, те са незаменим помощник в работата на терена.