Ротационните лазери са съвременни оптико-електронни уреди, предназначени за задаване на хоризонтални, вертикални или наклонени равнини, спрямо които се оформят профилите на терени, площадки или подове на помещения за индустриали, спортни и други приложения, подравняват се настилки, облицовки и различни интериорни елементи.

Уредите генерират лазерно излъчване с интензивност клас 2 или 3 в червената част на спектъра, а ако е указано – в зелената или инфрачервената част. Имат автоматично хоризонтиране, а повечето от тях – също и дистанционно управление.

Лазерният лъч, генериран от всеки уред описва равнина, чието положение се следи визуално или с детектор – лазерен приемник. Пространствената ориентация на тази равнина се задава по отношение на две оси – X и Y, маркирани върху корпуса на всеки уред, или спрямо едната от тях. Превишението на точките в обхвата на ротационния лазер спрямо равнината може да се отчете по лата или разграфен щок, или да се получи в дигитален вид с лазерометър.

Усъвършенстваните модели ротационни лазери предлагат функции, осъществявани в реално време чрез комуникация по радиото с лазерния приемник или лазерометъра, като:

 • Определяне на наклона на терена – Grade Match;
 • Автоматично подравняване на оста на ротационния лазер – Automatic Axis Alignment;
 • Фиксиране на лазерния лъч към определена височина – PlaneLok;
 • Разпознаване на лъчите от определен уред – Fingerprint.

Според предназначението им, ротационните лазери са три вида:

 • За задаване на хоризонтални равнини;
 • За интериорни приложения;
 • За задаване на наклони.

За задаване на хоризонтални равнини

Ротационните лазери Spectra Precision LL100N, LL300N, LL300S и LL500 позволяват на единични екипи, без допълнителен персонал да извършват многообразни дейности, обслужващи строителството, сред които:

 • Задаване и проверка на височини и наклони на малки строителни площадки;
 • Нивелиране на основите на конструкции, спортни терени, индустриални подове, тераси, дъна на резервоари и водни басейни;
 • Определяне на изкопи и насипи;
 • Трасиране и контрол на наклона на пътни участъци с прост профил.

Комплектуват се с модули за дистанционно управление, различни видове лазерни приемници и дигитални лазерометри, щокове за определяне на изкопи/насипи, триноги и други принадлежности.

LL100N

Бюджетното решение LL100N се отличава със следните характеристики:

 • Точност 3 mm на разстояние 30 m;
 • Обхваща райони с диаметър 350 m, с лазерен приемник HR320;
 • Максимално опростено управление;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Задаване на наклон по едната ос – чрез модула за дистанционно управление RC601.

LL300N

Конструкцията на LL300N е изключително здрава, което прави уреда приложим на строителни площадки с висок риск от увреждане. Отличава се със следните характеристики:

 • Точност 2.2 mm на разстояние 30 m;
 • Обхваща райони с диаметър 500 m, с лазерен приемнк HL450
 • Скорост на въртене 600 оборота в минута;
 • Опростено управление с един бутон;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Задаване на наклон по едната ос – чрез модула за дистанционно управление RC601.

LL300S

Освен с изключително здрава конструкция, LL300S разполага с бутони за изравняване на наклона по едната ос към зададено положене, докато наклонът на другата ос остава неизменен. Отличава се със следните характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Обхваща райони с диаметър 800 m, с лазерен приемник HL450 или дигитален лазерометър HL760;
 • Скорост на въртене 600 оборота в минута;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Изравняване на наклона на едната ос и задаване на наклона по другата чрез модула за дистанционно управление RC402N.

LL500

Класически и изпитан уред, с обхват, позволяващ да се покрие цялата строителна площадка. Предназначен за задаване и проверка на превишения и наклони. Отличава се със следните характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Обхваща райони с диаметър 500 m, с лазерометър за дигитално отчитане HL700 или лазерен приемник CR600;
 • Въвеждане на температурни корекции за постигане на максимална точност.

За интериорни приложения

Ротационните лазери Spectra Precision HV101, HV302, HV302G и KOISS KR-H500(G) са специализирани за строителни работи на закрито. Първите два излъчват в червената, а третият и четвъртият – в зелената част на спектъра. С тяхна помощ се задават както хоризонтални, или хоризонтални и вертикални равнини, а също вертикални посоки.

Комплектуват се с модули за дистанционно управление, различни видове лазерни приемници и дигитални лазерометри, приспособления за монтиране към стени и елементи от интериора, триноги и други принадлежности.

HV101

HV101 е бюджетно решение за задаване на хоризонтални и вертикални равнини, подходящо за леки индустриални и жилищни конструкции.

Основни характеристики:

 • Точност 3 mm на разстояние 30 m;
 • Визуален обхват 30 m, с лазерен приемник HR320 – в диаметър до 350 m;
 • Избираеми скорости на въртене 50, 200, 600 оборота в минута и сканиране в ъглови сектори с обхват 3°, 8°, 45°, 90°, 180°;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC601 за задаване на наклон по едната ос, ъглов сектор и скорост на въртене.

HV302

Подходящ за приложения на открито и закрито, с автоматично хоризонтално и вертикално нивелиране.

Основни характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Обхваща райони с диаметър 800 m, с лазерни приемници HR150U (интериорен), HL450 или дигитален лазерометър HL760;
 • Избираеми скорости на въртене 10, 80, 200, 600 оборота в минута и сканиране в ъглови сектори с обхват 5°, 15°, 45°, 90°, 180°;
 • Функции Grade Matching, PlaneLok и Fingerprint, достъпни чрез комуникация по радиото с лазерометъра HL760;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC402N.

HV302G

Със зелен цвят на лазерния лъч, HV302G е оптимизиран за интериорни приложения, с автоматично хоризонтално и вертикално нивелиране.

Основни характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Визуален обхват 75 m;
 • Интериорен лазерен приемник HR150U;
 • Функции Grade Matching и PlaneLok, достъпни чрез комуникация по радиото с лазерометъра HL760U;
 • Аларма и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC402N.
KR-H500(G)

KR-H500(G)

KR-H500(G) е бюджетно решение, предназначено за работа както на закрито, така и на открито. Със зелен цвят на лазерния лъч, уредът може да се ползва визуално или с лазерен приемник – при работа в интериорни условия, или само с лазерен приемник – на слънчева светлина.

 • Точност 1 mm на разстояние 10 m;
 • Обхваща райони с диаметър 500 m, с лазерния приемник в комплекта;
 • Функция за задаване на наклони до ±5° по две оси;
 • Аварийно спиране в случай на разхоризонтиране и вибрации;
 • LED индикатори за работа в ръчен, автоматичен режим и антивибрационен режим и за заряда на батериите;
 • Устройство за дистанционно управление за управление на наклоните и проверка на точността.

За задаване на наклони

Работата на 2D системите за управление на строителни машини – различни видове грейдери и булдозери, се осигурява чрез уреди за задаване на наклони по едната или двете оси на равнината, материализирана от въртящия се лазерния лъч. Такива са ротационните лазери Spectra Precision от серията GL и универсалните UL633N.

GL412N

Ротационният лазер GL412N служи за задаване на равнини с наклон по една ос, а GL422N – по две оси. Уредът е с изключително здрава конструкция, защитена от удари, прах и влага.

Основни характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Обхват с лазерен приемник: 800 m в диаметър;
 • Максимален наклон по всяка от осите: ± 15% ;
 • Избираеми скорости на въртене: 300 и 600 оборота в минута;
 • Самохоризонтиране в границите на ± 5°;
 • Обхват на радиото за комуникация с дигитален лазерометър HL760: 100 m;
 • Функции Grade Match, PlaneLok и Fingerprint;
 • LED индикация и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC402N.

GL1425C

Ротационният лазер GL1425C служи за задаване на равнини с наклон по две оси. С изключително здрава конструкция, защитена от удари, прах и влага.

Основни характеристики:

 • Точност 1.5 mm на разстояние 30 m;
 • Обхват с лазерен приемник: 800 m в диаметър;
 • Максимален наклон по всяка от осите: ± 15% ;
 • Избираеми скорости на въртене: 300, 600 и 900 оборота в минута;
 • Самохоризонтиране в границите на ± 5°;
 • Обхват на радиото за комуникация с дигитален лазерометър HL760: 100 m;
 • Функции Grade Match, PlaneLok и Fingerprint;
 • LED индикация и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC402N.

GL612N / GL622N

Ротационният лазер GL612N служи за задаване на равнини с наклон по една ос, а GL622N – по две оси. Двата уреда излъчват в червената част на спектъра, а модификацията на втория, GL622IR – в инфрачервената.

Основни характеристики:

 • Точност на разстояние 10 m: по хоризонта 0.5 mm , по наклон 1 mm;
 • Обхват с лазерен приемник: 800 m в диаметър;
 • Максимален наклон по всяка от осите: ± 25% (не едновременно);
 • Избираеми скорости на въртене: 300, 600, 750 оборота в минута;
 • Самохоризонтиране в границите на ± 14°;
 • Обхват на радиото за комуникация с дигитален лазерометър HL760: 150 m;
 • Функции Grade Match, PlaneLok и Fingerprint;
 • Автоматична температурна компенсация;
 • LED индикация и аварийно спиране в случай на възникване на проблеми;
 • Модул за дистанционно управление RC602N.

GL710
GL72x

GL710 / GL720 / GL722

Серията ротационни лазери от висок клас GL7xx включва следните продукти:

 • GL710 – за задаване на наклони по една ос;
 • GL720 – за задаване на наклони по две оси;
 • GL722 – за задаване на наклони по две оси, с функции за дистанционно управление по радиото;
 • GL722-IR – модификация на GL722 с инфрачервен лазер, предназначена за случаите, когато приложението на излъчвания клас 2 във видимата зона е ограничено.

Основни характеристики:

 • Активна температурна компенсация за получаване на стабилни и високоточни резултати;
 • Обхват с лазерен приемник: 900 m в диаметър;
 • Диапазон на наклоните по ос Y: от -0.5 до +25%;
 • Диапазон на наклоните по ос X (GL72x): от -10 до +10%;
 • Избираеми скорости на въртене: 300, 600, 900 оборота в минута;
 • Самохоризонтиране в границите на 10% – GL710, или 25% – GL72x;
 • Функции Grade Match, Automatic Axis Alignment и PlaneLok (GL722);
 • Обхват на радиото за дистанционно управление: 150 m – за функциите за подравняване и 225 m – във всички останали случаи (GL722);
 • Финкции за дистанционно издигане/понижаване на изходното равнище на наклона (GL722), и за преминаване към огледален наклон, с обратен знак на зададения;
 • Сензор за защита в случай на отклонение от зададения наклон;
 • Модул за дистанционно управление RC703 (GL722).

UL633N

Универсалният лазерен излъчвател UL633N е предназначен за осъществяване на пълен контрол по трите оси: X, Y и Z. Освен функционалността за задаване на наклонени равнини, предлагани от ротационните лазери GL от висок клас, той има възможности за отвесиране, определяне на отклонението и задаване на наклона на ос Z спрямо вертикалната линия.

Основни характеристики:

 • Точност на разстояние 10 m: по хоризонта 0.5 mm , по наклон 1 mm;
 • Обхват с лазерен приемник: 800 m в диаметър;
 • Наклон по осите X и Y: до ± 25% (не едновременно);
 • Наклон по ос Z: до ± 25%;
 • Скорост на въртене: от 0 до 750 оборота в минута и сканиране в ъглови сектори с обхват 5°, 15°, 45°, 90°, 180°;
 • Самохоризонтиране в границите на ± 14°;
 • Автоматично въвеждане на температурни корекции;
 • Електронен филтър на вибрациите спрямо хоризонта;
 • Обхват по радиото, с лазерометър HL760: 150 m;
 • Модул SF601 за ръчно и автоматично откриване на отвесен лъч;
 • Функции Grade Match, Automatic Axis Alignment и PlaneLok – по осите X и Y, функции Spot Align, Spot Match и SpotLok – по ос Z;
 • Модул за дистанционно управление по радиото и в инфрачервения диапазон RC603N.

Допълнителни възможности

В легнало положение, UL633N може да се използва като тръбен лазер, заедно с модула за откриване на лъчи SF601.

Към страницата за лазерни инструменти