Дигитални нивелири

С дигиталните нивелири от серията DL измерванията се извършват просто и лесно: насочвате се в латата, фокусирате и натискате червеното копче, в резултат на което на дисплея се появяват превишението и разстоянието. В нормални условия това отнема само 3 секунди и е по силите на всеки, защото автоматичното отчитане спестява изискванията за огромен опит и точно око, изключва опасността от неверни данни и гарантира висока точност.

DL-2007

Прецизният дигитален нивелир DL-2007 се отличава със следните основни характеристики:

 • Точност на нивелиране с прав и обратен ход: 0.7 mm/km.
 • Точност на измерените разстояния: до 10 m – 10 mm, над 10 m – 0.1% от разстоянието.
 • Зрителна тръба: увеличение – 32 пъти, стадиметрична константа – 100, събирателна константа – 0.
 • Компенсатор на наклона: тип – с магнитно демпфиране, обхват – до 12′, точност – 0.3″/1′.
 • Дисплей: 160 x 60 dpi, с подсветка.
 • Памет: 16 MB, с възможност за разширение – слот за SD карта.
 • Комуникационен порт: USB.

DL-202

Най-важните спецификации на техническият дигитален нивелир DL-202 са следните:

 • Точност на нивелиране с прав и обратен ход: 1.5 mm/km.
 • Точност на измерените разстояния: до 10 m – 10 mm, над 10 m – 0.1% от разстоянието.
 • Зрителна тръба: увеличение – 32 пъти, стадиметрична константа – 100, събирателна константа – 0.
 • Компенсатор на наклона: тип – с магнитно демпфиране, обхват – до 12′, точност – 0.5″/1′.
 • Дисплей: 128 x 32 dpi, с подсветка.
 • Памет: 16 MB.
 • Комуникационен порт: mini USB.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Оптически нивелири

AL20M

AL20M

Най-важните спецификации на техническия нивелир AL32M са следните:

 • Точност на нивелиране с прав и обратен ход: 2.5 mm/km.
 • Зрителна тръба: увеличение – 20 пъти.
 • Компенсатор на наклона: магнитен.
AT-32

AT-32

Най-важните спецификации на техническия нивелир AT-32 са следните:

 • Точност на нивелиране с прав и обратен ход: 1.0 mm/km.
 • Зрителна тръба: увеличение – 32 пъти.
 • Компенсатор на наклона: тип – с магнитно демпфиране, обхват – до 15′, точност – 0.4″.
FAL-32

FAL-32

Най-важните спецификации на техническия нивелир FAL-32 са следните:

 • Точност на нивелиране с прав и обратен ход: 1.0 mm/km.
 • Зрителна тръба: увеличение – 32 пъти.
 • Компенсатор на наклона: тип – с магнитно демпфиране, обхват – до 15′, точност – 0.4″.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Принадлежности за нивелация: Лати, жабки, стойки

Латите, жабките и стойките са принадлежности, необходими за работа с нивелири от всички видове:

 • Електронни лати – за инсталиране на приемниците на ротационни лазери, или за самостоятелни приложения;
 • Баркодови лати – за работа с дигитални нивелири;
 • Традиционни лати – за измервания с оптически нивелири;
 • Жабки – за основа на латите по нивелачните линии;
 • Стойки за лати – за закрепване на латите в отвесно положение.

Към страницата за принадлежности за нивелация: