Референтни станции CHCNAV P5

В серията P5 са включени ГНСС референтни станции от висок клас, отговарящи на предизвикателствата на най-сериозни приложения, каквито са инфраструктурните наземни мрежи, следенето на деформации, изследванията на атмосферата и сеизмичната активност, управлението на машини, сухопътната и водната навигация.

CHCNAV P5 – Лицев панел

Основни характеристики

В серията P5 са включени две разновидности: P5E-Net и P5U-Net.

 • Осигуряват устойчива и прецизна работа, следейки сигналите от всички ГНСС.
 • С 32 GB вътрешна памет и възможност за разширение до 1 TB, е възможно успоредното натрупването на до 8 вида ГНСС данни в стандартни формати, за дълги периоди от време.
 • Достъпът до данните се осъществява чрез защитен уеб-интерфейс или FTP.
 • Система за мониторинг и автодиагностика в реално време може да инициира повторно свързване – в случай на прекъсване на комуникация с центъра за управление, и да генерира предупредителни е-мейли.
 • С даване на различни потребителски права, налагане на ограничения на уеб-интерфейса и HTTPs криптиране ефективно се ограничава нерегламентираният дистанционен достъп, а интегрираният файъруол, филтирането по порт и MAC адрес са допълнителни мерки за сигурност.

CHCNAV P3E-Net

С 336 или 768 приемателни канала (по избор), P5E-Net следи всички граждански ГНСС (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) и SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, IRNSS, QZSS) сигнали, а също така RTX в честотната лента L. Сигналите се приемат с една или две антени едновременно, а регистрацията на данните е с честота до 50 Hz.

Захранването може да се осъществява независимо от два външни източника и допълнително чрез Етернет (PoE), а с вградената 17000 mAh акумулаторна батерия се осигурява резерва с капацитет до 20 часа, в случай на прекъсване на електрическия ток в мрежата.

P5E-Net – заден панел

CHCNAV P5U

С 624 приемателни канала, P5U следи непрекъснато сигналите на всички ГНСС (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) и регистрира данните от измерванията с честота до 20 KHz.

Захранването се осъществява от външен източник, а с вградената 17000 mAh акумулаторна батерия се осигурява резерва с капацитет до 20 часа, в случай на прекъсване на електрическия ток в мрежата.

P5U – заден панел

CHCNAV H3 – ГНСС приемници за мониторинг

Смарт-антените CHCNAV H3 са предназначени за мониторинг на критична инфраструктура. Предлагат съвременен дизайн и осигуряват надеждни данни за проследяваните обекти без да са необходими значителни бюджетни средства. В разработването им е вложен натрупаният значителен опит в установяването на деформации и слягания на мостове и язовирни стени, контролирането на свлачищни процеси и други потенциално опасни явления.

CHCNAV H3

Основни характеристики

Смарт-антените H3 представляват един конструктивен блок, обединяващ ГНСС антена, приемник, инерциален MEMS сензор и 4G модем. Инсталира се лесно, с грижа единствено за източник на захранване.

С 1408 канала и iStar технология, ГНСС приемникът следи сигналите на спътниците от системите GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, с което се осигуряват високоточни позиционни данни. Съчетани с показанията на инерциалния сензор, тези данни позволяват да се усъвършенства интерпретацията на измененията, регистрирани в хода на мониторинга.

Ниската енергийна консумация и възможността за захранване от слънчев панел позволяват без особени услилия да се постигне значителна продължителност на наблюденията на контрилираните обекти.


Сензори CHCNAV CGI-610

CHCNAV CGI-610 е комбиниран ГНСС инерциален сензор с две антени, осигуряващ прецизни и надеждни нивигационни и позиционни решения, предназначени за наземни, водни и въздушни приложения.


CHCNAV CGI-610

Основни характеристики

Конструирани с оглед изискванията на 3D контрола и управлението на автономни превозни средства, сензорите CHCNAV CGI-610 се отличават със следните качества:

 • Комбиниран ГНСС инерциален сензор с две антени, осигуряващ прецизни и надеждни навигационни и позиционни решения, предназначени за наземни, водни и въздушни приложения.
 • Тясно взаимодействие на високотехнологичните ГНСС и инерциален MEMS модул за получаване на хибридно решение за местоположението, ориентацията и скоростта, с честота до 100 Hz.
 • Ефективно средство за приложения в градски каньони и другаде, където са налични сериозни смутители на ГНСС сигналите и качеството на резултатите може да не е задоволително.
 • Здрав и компактен корпус, отговарящ на най-високите изисквания за осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа.

Сензори CHCNAV P2

Сензорите от серията CHCNAV P2 са предназначени за най-разнообразни статични и мобилни приложения, изискващи високоточно позициониране и ориентация. С тях се оборудват наземни и плаващи платформи, както и станции от ГНСС инфраструктурата и мрежи за мониторинг на динамични процеси.

С 336 приемателни канала, сензорите от серията P2 следят всички граждански ГНСС (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), SBAS, IRNSS и QZSS сигнали, а също така OmniSTAR и RTX в честотната лента L. Регистрацията на измерванията е с честота до 50 Hz.

Уредите разполагат със следните хардуерни портове: Етернет, RS232 – 2 бр. и 1 pps. Конфигурирането на настройките, изтеглянето на данните и обновяването на фърмуера се извършват с потребителския уеб-интерфейс.

CHCNAV P2 Elite

CHCNAV P2 Elite

Предназначени за динамични приложения, сензорите CHCNAV P2 Elite се инсталират на различни видове платформи – за управление на машини, в роботиката, корабоплаването и пристанищните дейности.

Към сензора се свързват две ГНСС антени геодезически тип, с които се определят местоположенито и ориентацията на платформата.

Поддържат следните видове безжични комуникации:

 • Wi-Fi;
 • Bluetooth;
 • UHF – предавателно-приемателен модем, 403 – 470 MHz, с изходяща мощност до 1 W;
 • 4G – вграден модем, E-UTRA FDD LTE, WCDMA, GPRS.

За запазване на данните в периоди, когато комуникацията с центъра за управление е прекъсната, както и в други случаи, сензорът разполага с памет 32 GB.

CHCNAV P2 Pro

CHCNAV P2 Pro

Сензорът CHCNAV P2 Pro предлага конфигурация, подходяща за мобилни приложения с две антени, в които курсът на движение се определя или контролира чрез ГНСС измервания. Такива могат да се намерят в навигацията, управлението на тежка механизация, индустриалната автоматизация и др.

Сътниковите сигнали се приемат с външни антени геодезически тип.

CHCNAV P2

CHCNAV P2

Сензорът CHCNAV P2 азполага с минималната конфигурация, необходима за изграждането на постоянно действащи референтни ГНСС станции.

Подходящ за оборудване на автономни платформи, машинен контрол и други статични и мобилни приложения със сантиметрова точност.

Сътниковите сигнали се приемат с външна антена геодезически тип.