Лидарите CHCNAV Alpha

Лидарите CHCNAV Alpha са напълно завършени системи за мобилно картиране, с които се обхващат различни приложения, свързани със събиране на данни от земята, от въздуха или от плаващи платформи. В тях са обединени както собствени технологични модули, така и сензори на водещи световни производители – скенери, камери, инерциални и ГНСС, които осигуряват надеждна, ефективна и комфортна работа.

В зависимост от предназначението и техническите им характеристики, решенията за мобилно картиране на CHCNAV от серията Alpha са следните:

  • Alpha3D – с една или две сканиращи глави;
  • Мултиплатформените лидари от серията AlphaUni;
  • Лидарите от серията AlphaAir, предназначени за инсталиране на летящи платформи.

Alpha3D

Alpha3D с една сканираща глава

Alpha 3D е високопроизводително професионално решение за мобилно картиране от най-висок клас, предназначено за събиране на големи обеми прецизни геоданни. Системата е предназначена за инсталиране на различни видове платформи – автомобилни, железопътни или плаващи.


AlphaUni

AlphaUni 900

Лидарите от серията AlphaUni са гъвкави и адаптивни мултиплатформни системи, предназначени за инсталиране на мобилна основа с най-различни функции:

  • Сухопътни превозни средства, придвижващи се по шосейната и железопътната мрежа, или офроуд – на колела, с вериги, шейни и пр.;
  • Летателни апарати – дронове, хеликоптери и самолети;
  • Плаващи плаформи – безпилотни лодки, лодки с екипаж, катери и други средства за придвижване по вода;
  • На гръб – в централните градски части и другаде, където може да се мине само пеш, защото превозните средства не са подходящи или не се допускат.

AlphaAir

AlphaAir 450

Лидарите от серията AlphaAir са предназанчени за инсталиране на летящи платформи – най-често безпилотни, с товароподемност 1 kg и повече, а също така хеликоптери и малки самолети.

Разполагат с фиксиран или ротационен скенер с висока производителност и точност, с обхват по ъгъл и разстояние достатъчен за успешно приложение в широк кръг от практически задачи.

Геореферирането на получените облаци от точки се извършва с помощта на ГНСС и инерциални сензори, осигуряващи високоточно и непрекъснато позициониране и навигация. За оцветяването на точките използват калибрирани камери с висока резолюция, които служат също за осигуряване на изходен материал за фотограметрична обработка.


Софтуерни приложения

CoPre

За генериране на 3D облаци от точки, извличане и класификация на обектите са необходими специализирани софтуерни приложения. Такива са CoPre – за първична обработка на данните, натрупани с лидарите от сериите CHCNAV Alpha3D, AlphaUni и AlphaAir, и CoProcess – за генериране на окончателни продукти.

Софтуерните продукти имат интуитивен интерфейс и позволяват постигането на висока производителност на изпълнението на проекти за 3D картиране.