CTS-112R

CTS-112R е двусекундна механична тотална станция. Безрефлекторно измерва разстояния до 1000 m, а с отражателна призма – до 5000 m, с точност съотв. 3 mm + 2 ppm и 2 mm + 2 ppm. За извършване на едно измерване са достатъчни 0.3 s, а в режим на проследяване – 0.1 s.

Оборудвана е със следните основни елементи и принадлежности:

 • Зрителна тръба с 30-кратно увеличение и минимално разстояние за фокусиране 1.4 m;
 • Двуосен компенсатор с обхват 30′ и точност 1″;
 • Двустранна клавиатура с буквено-цифрен дисплей;
 • Вътрешна памет 4 MB с възможност за разширение (SD карта) до 32 MB;
 • Лазерен отвес.

Двете акумулаторни батерии в комплекта осигуряват целодневна работа без зареждане. Теглото на инструмента е 5.2 kg.

MTS1200

MTS1200 е двусекундна механична тотална станция.
Безрефлекторно измерва разстояния до 600 m, а с отражателна призма – до 5000 m, с точност съотв. 5 mm + 3 ppm и 2 mm + 2 ppm. За извършване на едно измерване са достатъчни 1.8 s, а в режим на проследяване – 0.4 s.

Оборудвана е със следните основни елементи и принадлежности:

 • Зрителна тръба с 30-кратно увеличение и минимално разстояние за фокусиране 1.5 m;
 • Двуосен компенсатор с обхват 30′ и точност 1″;
 • Двустранна клавиатура с голям буквено-цифрен дисплей;
 • Вътрешна памет за 50 хил. точки с възможност за разширение (USB) до 32 MB;
 • Лазерен отвес.

Двете акумулаторни батерии в комплекта осигуряват целодневна работа без зареждане. Теглото на инструмента е 6.5 kg.

DET-2

DET-2 е двусекунден дигитален теодолит, предназначен за инженерно-геодезически и строителни приложения. С двустранна клавиатура, ясно видими резултати, представени на дисплея с едър шрифт и шест бутона за максимално опростено управление, електрониката на инструмента е ефективен асистент на наблюдателя.

Основните характеристики на дигиталния теодолит са следните:

 • Зрителна тръба с 30-кратно увеличение и минимално разстояние за фокусиране 1.35 m;
 • Възможности за избор на мерните единици – градуси, гони и др.;
 • Автоматичен компенсатор на наклона;
 • Оптически отвес.

Инструментът се захранва от NiMH акумулаторна батерия или четири 1.5-волтови батерии с разлер АА.