Trimble Zephyr Model 3 Rover

Trimble Zephyr Model 3 Rover е антена, предназначена за геодезически приложения с най-висока точност. Лека, компактна и приема сигнали от всички ГНСС.

Zephyr 3 Rover

Основни характеристики

Zephyr Model 3 е мобилна геодезическа ГНСС антена, с възможности за редуциране на многопътността на сигналите, устойчиво следене на спътници ниско над хоризонта и милиметрова стабилност на фазовия цетър.

Приема сигнали от всички ГНСС, както следва:

 • GPS: L1, L2, L5
 • GLONASS: L1, L2, L3
 • BeiDou: B1, B2, B3
 • Galileo: E1, E5a, E5b, E6
 • QZSS: L1, L2, L5, LEX
 • IRNSS: L5
 • SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS
 • OmniSTAR, RTX.

Има възможности за филтриране на смущения, предизвикани от излъчватели на комуникационни системи, както и достатъчно усилване за надеждна работа с антени кабели със значителна дължина.


Trimble Tornado

Дучестотната ГНСС антена Trimble Tornado е предназначена за високоточни приложения, свързани с картиране и събиране на ГИС данни.

Trimble Tornado

Основни характеристики

Антента Trimble Tornado поддържа следните сигнали:

 • GPS: L1, L2
 • GLONASS: L1, L2
 • SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS.

Антената се свързва се с ГНСС приемници с помощта на антенен кабел с букса TNC.


CHCNAV AT312

ГНСС антената CHCNAV AT312 е предназначена за широк кръг геодезически работи, приложения в строителството и други области.

CHCNAV AT312

Основни характеристики

С усъвършенствен земен отражател (ground plane), антената ограничава влиянието на отразените сигнали и така редуцира ефекта на многопътността им.

Антената приема сигнали от всички ГНСС, както следва:

 • GPS: L1, L2, L5;
 • GLONASS: L1. L2. L3;
 • BeiDou: B1, B2, B3;
 • Galileo: E1, E5A, E5B, E6;
 • QZSS: L1, L2, L5;
 • IRNSS: L5;
 • SBAS: L1, L5.

CHCNAV C220GR

C220GR е прецизна инфраструктурна антена със заглушителни пръстени (choke ring), предназначена за оборудване на перманентни рефентни станции.

CHCNAV C220GR

Основни характеристики

Масивна и тежка, антената е в състояние да запазва положението си неизменно в сложни меторологочни условия, а сферичният купол (radome) я предпазва от натрупване на сняг и последващи въздействия върху резултатите.

Приема сигнали от всички ГНСС:

 • GPS: L1, L2, L5
 • GLONASS: L1, l2, L3
 • BeiDou: B1, B2, B3
 • Galileo: E1, E5A, E5B, E6
 • SBAS